Každý hlas bude rozhodovať, poďte voliť

Každý hlas bude rozhodovať, poďte voliť

V sobotu 15. novembra sa rozhodne o tom, akým smerom sa vydá Banská Bystrica. Budúce zloženie mestského zastupiteľstva je podla mňa oveľa viac dôležité ako osoba nového primátora. Lebo zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet, menuje šéfov mestských podnikov a predstavenstiev, schvaľuje predaje mestského majetku, rozhodne v akej podobe schváli územný plán a mestské zastupiteľstvo môže prelomiť primátorské veto.

Je dôležité ako bude vyzerať mestské zastupiteľstvo. Preto vás prosím o prejavenie dôvery a o hlas. Volám sa Matej Bučko, mám číslo 7 a kandidujem ako nezávislý kandidát do mestského zastupiteľstva za volebný obvod č.3 Rudlová-Sásová. Môj volebný program si môžete prečítať tu.

Sám v zastupiteľstve nič nezmôžem preto vás prosím o podporu aj ďalších nezávislých kandidátov. Trojicu, s ktorou som ťahal celú volebnú kampaň v rámci BBA –Milan Lichý (č.33), Vladimír Pirošík (č.46), Tomáš Štrba (č.60). Taktiež prosím o podporu nezávislého kandidáta Rudolfa Kubíka (č.30).

V ostatných banskobystrických obvodoch prosím o podporu nezávislých kandidátov Banskobystrickej alternatívy:

Volebný obvod č.1 (Centrum mesta, Majer, Senica, Šalková) – Viera Dubačová (č.12),Pavol Katreniak (č.20), Henrieta Petrincová (č. 35), Martin Úradníček (č. 53)
Volebný obvod č.2 (Jakub, Podlavice, Skubín, Kostiviarska, Uľanka) – Marek Odaloš (č.8)
Volebný obvod č.4 (Iliaš, Kráľová, Kremnička, Radvaň, Fončorda, Rakytovce) –Barbora Baďurová (č.1), Miroslava Kamenská (č. 35), Hana Kasová (č.38),  Ľudmila Priehodová (č.65), Lucia Skokanová (č.74), Branislav Slaný (č.75), Pavol Strhák (č.78)

Ďakujem!

Novinky

Kontakt