Banská Bystrica potrebuje efektívnejšie spravovanie mestskej kasy

Banská Bystrica potrebuje efektívnejšie spravovanie mestskej kasy

Katastrofálny stav ciest a chodníkov na sídlisku Rudlová-Sásová je dôsledkom chýbajúcich financií na ich opravu. Pokiaľ nechceme zvyšovať dane pre obyvateľov, musíme začať efektívnejšie hospodáriť s financiami mesta. Mestský úrad musí prestať dohadzovať zákazky politicky spriazneným osobám a dodávatelia by mali byť vyberaní na základe najlepšej kvality a najnižšej ceny. Viac o tom v mojich dvoch predvolebných videách. Kompletný volebný program nájdete tu.

Prehodnotenie zmlúv s dodávateľmi:

Efektívne nakladanie s verejnými financiami:

Novinky

Kontakt