Aj ja som Správny kandidát

Aj ja som Správny kandidát

Pridal som sa ku kampani spravnikandidati.sk. Podpísal som osem z deviatich opatrení, ku ktorým vyzvali kandidátov sa zaviazať mimovládne organizácie.

spravnikandidatiVäčšina bodov sa zhoduje s dvoma piliermi, na ktorých chceme budovať môj program – na efektívnom hospodárení samosprávy s verejnými financiami a  na väčšom zapojení občanov do rozhodovania. Všetky opatrenia kampane Správni kandidáti sú v súlade s týmito piliermi, a preto sa pod ne veľmi rád podpisujem.

Podpísal som aj opatrenie č.8, ktorým je „Zapájanie občanov do rozhodovania samosprávy.“ Aj keď mám trochu obavy, že by to pri väčšom záujme občanov mohlo ochromiť rokovanie zastupiteľstva. Nakoniec som sa však rozhodol, že v prípade veľké záujmu o vystupovanie občanov k jednotlivým bodom budeme tento problém riešiť potom, realita je taká, že aktívnych občanov je minimum a takéto opatrenia radikálne nenaruší rokovanie. Hlavne som si spomenul na tému plateného parkovania. Vtedy chcel v rámci bodu vystúpiť jeden z iniciátorov petície za zrušenie zmluvy so súkromníkom, ale poslanecká väčšina SMER-SD mu to bez zdôvodnenia neumožnila a vystúpiť mohol až v slove pre verejnosť po hlasovaní, kedy bolo o všetkom rozhodnuté.

spravnikandidati2Nepodpísal som jediný bod, aj to iba z obavy o praktické aplikovanie do banskobystrických reálií. Pod opatrením Otvorená online komunikácia s občanmi sa totiž skrýva snaha spustiť komunikačný kanál, kde by mohli občania nahlasovať podnety a kde by ku nim prebiehala diskusia. V Banskej Bystrici podľa uznesenia mestského zastupiteľstva má Mestský úrad povinnosť odpovedať v diskusii na oficiálnej stránke mesta každému občanovi do siedmich dní na jeho otázku či podnet. Taktiež tu funguje Linka čistoty, kde môžu ľudia nahlasovať svoje podnety. Nevraviac, že dobre funguje aj systém poslaneckých interpelácií, prostredníctvom ktorých občania riešia svoje problémy, a na ktoré má úrad povinnosť reagovať.

Určite by bolo fajn, keby existoval jednotný nástroj, kde by bolo zároveň možné sledovať vybavenie a stav podnetu. Na druhej strane ako kľúčové vidím určenie priorít. Mesto by malo mať komplexný prehľad o nedostatkoch v meste a určiť podľa priorít zoznam tých nedostatkov a plán ich odstraňovania. Rozpočet mesta je obmedzený a nedá sa urobiť všetko naraz. V prípade verejného zoznamu by však každý z nás videl ako sa postupuje a v prípade, že rekonštrukcia chodníka na mojej ulici je napr. priorita č.9, vedel by som, že ak je mesto už pri položke č.7, zachvíľu sa dočká aj moja ulica.

Zabránilo by sa tak chaosu, ktorý vládne teraz, a v ktorom vládne poslanecký lobing a to, kto má lepšie vzťahy s vedúcou príslušného oddelenia na mestskom úrade. Zoznam takýchto priorít by sa samozrejme musel pravidelne aktualizovať, akým spôsobom by sa to robilo je na diskusiu. Zásadná podmienka však je, aby bol verejný a aj proces jeho vytvárania by bol konzultovaný s verejnosťou. Pokiaľ bude najvhodnejším nástrojom na nastolenie tohto systému odkazprestarostu.sk nemám problém podporiť aj toto opatrenie. 

Všetky opatrenia a ich znenie, ktoré som sa zaviazal v rámci iniciatívy spravnikadidati.sk splniť môžete nájsť tu.

Novinky

Kontakt