Sásovania, Rudlovania toto je priama demokracia – zapojte sa do činnosti občianskych rád

Sásovania, Rudlovania toto je priama demokracia – zapojte sa do činnosti občianskych rád

O priamej demokracii sa toho popísalo dosť, faktom je, že nevyužívame ani tie prostriedky priamej demokracie, ktoré máme k dispozícii. Sám som nevedel o fungovaní občianskych rád a výborov mestských častí veľa, ich činností som sa venoval v tomto blogu: http://bbonline.sk/blog/sasovania-rudlovania-toto-je-priama-demokracia-zapojte-sa-do-cinnosti-obcianskych-rad/

Novinky

Kontakt