Ak budú občania chcieť, komisie budú poobede

Ak budú občania chcieť, komisie budú poobede

Platný rokovací poriadok komisií MsZ hovorí, že komisie sa stretávajú spravidla o 16:00 hodine. Realita je taká, že sa schádzajú o jednej alebo druhej poobede. Pre pracujúceho človeka nevyhovujúci čas, stráca sa tak zmysel verejných zasadnutí komisií. Preto som otvoril túto tému, ako to dopadlo viac v blogu: http://bbonline.sk/blog/ak-budu-obcania-chciet-komisie-budu-poobede/

Novinky

Kontakt